O NAMA

 
 
 
 
 

Poduzeće “Kalvarija-cop” d.o.o iz Viteza je specijalizirano poduzeće za eksploataciju i prerade dolomitnog agregata sa kamenoloma kojise nalazi u Malom Mošunju općina Vitez. Isto egzistira od davne1948. godine, s tim da je kroz sve godine postojanja mijenjan oblik, ali je osnovna djelatnost ostala ista.

Zbog svoje kvalitete pijesak sa površinskog kopa Kalvarije upotrebljavao se na svim gradilištima BiH, Srbije, Hrvatske, pa i dalje.

Za potrebe ZOI 84 sav potreban pijesak isporučen je sa našeg kamenoloma, a naš svjež beton upotrijebljen je za kompletnu izgradnju Hrvatske bolnice “Dr. fra Mato Nikolić" iz Nove Bile. Takođe je večina cesta u BIH napravljena sa našim pijeskom.

Poduzeće u današnjem obliku privatiziranoje 2002. godine i od tada do danas uloženo je mnogo rada, truda, znanja i financijskih sredstava na potpunom obnavljanju i modernizaciji mehanizacije
potrebne za nesmetan proces proizvodnje.

Trenutno imamo 64 uposlena djelatnika, a posjedujemo najsuvremenije strojeve za ekspolataciju dolomita, mlin za mljevenje istog, kao i betonaru za proizvodnju svježeg betona.

Za sve našeartikle kupcima nudimo i prijevoz istih i to našim kamionima, mikserima i mikserima s pumpama za ispumpavanje svježeg betona.

Takođe za sve naše proizvode posjedujemo i odgovarajuće certifikate izdate od nadležnih institucija BiH.

Kamenolom Kalvarija cop nalazi se na podrućju Općine Vitez udaljen od centra Viteza 6 km, na magistralnom pravcu Vitez -Travnik, udaljen oko 800 metara glavne ceste.

Kamenolom se prostire na oko 40 hektara površine.

U zavisnosti od potrebe tržišta u mogućnosti smo da godišnje proizvedemo 300.000 – 500.000 m3 dolomitnog agregata.

 
 

Copyright © WIZZARD Oktobar, 2011.