KONTAKTI

 
 
 
 

KALVARIJA COP d.o.o. - Vitez, Mali Mošunj
Industrija građevnog materijala, visokogradnja i niskogradnja

web: www.kalvarija-cop.com
e-mail: info@kalvarija-cop.com

Direktor: tel./fax 030 716 101
Komercijala: tel./fax 030 716 104
Prodaja: tel./fax 030 716 603
Kapija: tel./fax 030 716 607

Žiro računi:

UniCredit Banka
Addiko Banka
Intesa Sanpaolo Banka
Raiffeisen Banka
ProCredit Banka
 
3382502200502468
3060410000042581
1549995000506611
1610700001300067
1941250119600114
 

 
     
Uvjerenje o registraciji/upisu u jedinstveni registar obaveznika neizravnik poreza   Uvjerenje o poreznoj registraciji
 
 

Copyright © WIZZARD Oktobar, 2011.