PROIZVODNI KAPACITETI

 
 
 
 

U našem posdjedu je sljedeća mehanizacija:

- Postrojenje za preradu dolomitnog materijala (klasirnice) - kapaciteta 300m3/h - 4 komada
- Postrojenje za preradu dolomitnog materijala - mjeveni i drobljeni (mlin tornado 06) kapaciteta 10m3/h - 1 komad
- Betonara Gradis Slovenija kapacitet 60m3/h - proizvodnja betona
- Cisterna za prijevoz cementa kapacitet 30t - 1 komad
- Mikseri za prijevoz betona kapaciteta od 6-10m3 - 10 komada
- Pumpa - mikser za prijevoz i pumpanje betona - 3 komada
- Buldožeri - 6 komada
- CAT D8K - 4 komada
- CAT 8T - 1 komad
- TD-25 6 - 1 komad
- Utovarivaći - 5 komada
- HYUNDAT 4m3 - 2 mada
- CAT 966 6 4m3 - 1 komad
- CAT 966 G 3m3- 1 komad
- ult 160 b 2M3 - 1 komad
- Cisterne za prijevoz nafte (u kopu)
- Benzinska crpka 60 tona
- Kamion za prevoz materijala (u kopu) 12m3 - 1 komad
- Šleper kamion za prijevoz materijala za kupce 20m3 - 6 komada
 

 
 

Copyright © WIZZARD Oktobar, 2011.